Í dag hefur áhugi og þekking vísindasamfélagsins á þarmaflórunni aukist mjög frá því sem áður var og ekki síst vegna þess að sýnt þykir að heilbrigði þarmaflóru okkar getur skipt miklu máli fyrir heilsu okkar almennt, jafnt líkamlega sem andlega. Hippocrates sagði á sínum tíma „Allir sjúkdómar hefjast í meltingarvegi“ og þó svo hann hafi ef til vill ekki fengið þann hljómgrunn sem hann vonaðist eftir þá er margt sem bendir til þess nú að hann hafi haft á réttu að standa hvað þetta varðar, að einhverju leyti í það minnsta.
 

Probi Mage mjólkursýrugerlar

Í heilbrigðum meltingarvegi heldur þekjuvefur þarmanna örlífverum í skefjum. Þekjuvefurinn virkar eins og veggur sem hindrar greiðan aðgang gerla inn í líkamann og kemur að sama skapi í veg fyrir að ónæmiskerfi líkamans ráðist á „góðu“ gerlana. Á síðastliðnum áratugum hafa hrannast upp vísbendingar sem benda til þess að gerlar sem vanalega eru til staðar í meltingarveginum verndi einnig líkamann gegn sýkingum, sem ásæknari sjúkdómsvaldandi gerlar valda, með því að skapa aðstæður þar sem skaðlegu gerlarnir ná ekki að fjölga sér nægjanlega mikið til að valda tjóni.
 
Þó getur þekjuvefurinn rofnað vegna ýmissa sjúkdóma og þarmarnir orðið lekir og því ófærir um að halda eiturefnum, bólgumyndandi efnum og sjúkdómsvaldandi gerlum í skefjum. Þetta ferli kallast tilfærsla. Tilfærsla á skaðlegum efnum frá þörmum getur tengst ýmsum alvarlegum kvillum.  Sýnt hefur verið fram á að LP299V®, gerillinn í Probi Mage geti stuðlað að heilbrigðari þörmum sem veita öflugra viðnám.

Prófessor Bengt Jeppsson, starfar enn hjá Probi AB í Svíþjóð, 25 árum eftir að hann og kollegar hans báru kennsl á LP299V® gerilinn sem á hafa verið gerðar tugir rannsókna. Probi AB er í dag leiðandi á heimsvísu í rannsóknum á mjólkursýrugerlum og með alheimseinkaleyfi á LP299V® gerlinum sem er að finna í Probi Mage.

 
Lactobacillus tegundin tilheyrir hópi mjólkursýrugerla sem eiga það sameiginlegt að geta framleitt mjólkursýru. Þeir eru mikilvægur hluti af örlífverum þarmanna en eru aftur á móti ekki allir eins. Til að mynda bindast þeir ólíkum viðtökum í þörmunum sem leiðir til ólíkra áhrifa á ónæmiskerfið, næringarupptöku, þarmaflóruna, o.s.frv. Lactobacillus plantarum tilheyrir þessum gerlahópi og býr yfir einkar áhugaverðum eiginleikum. Mannfræðingar telja að Lactobacillus plantarum hafi verið hluti af fæðu okkar í yfir milljón ár vegna þess að hann finnst víða í plöntum og grænmeti þar sem hann hjálpar til við uppbyggingu plantna. Inntaka okkar á Lactobacillus plantarum hefur dregist saman vegna nútíma geymsluaðferða á borð við kælingu og frystingu.
Um miðbik níunda áratugarins uppgötvaði hópur vísindamanna við Háskólann í Lundi að Lactobacillus plantarum væri algengur í heilbrigðum meltingarvegi, en fyndist í minna mæli við óheilbrigðar aðstæður. Uppgötvunin leiddi til frekari rannsókna á afbrigðum Lactobacillus plantarum vegna mikils fjölbreytileika innan tegundarinnar. Afbrigði nr. 299 af gerlinum leit sérstaklega vel út sem hugsanleg meðferð í lækningaskyni. Hann sýndi sig vera harðgerður og þoldi bæði meltingarensím magans og gallsýruna og var að finna í öllu meltingarkerfinu – frá munnholi og allt niður í ristil! Hann fékk heitið LP299V®. Uppgötvunin var upphafið að sænska fyrirtækinu Probi AB, þetta var árið 1991. 
 
 
Ekki allir eins…
Það eru alls ekki allir mjólkursýrgerlar eins, eins og við vitum líklega flest nú og vert að taka fram að Probi Mage  er eina varan á Íslandi sem inniheldur mjólkursýrugerillinn Lactobacillus plantarum 299v (LP299V®).

Þegar velja á mjólkursýrugerla til inntöku er ekki úr vegi að spyrjast fyrir hvað sé vitað um virkni þeirra og hvað er að baki því magni sem hvert hylki inniheldur.  Að sama skapi má spyrja hvort samsettar vörur sem innihalda margar tegundir af gerlum hafi verið skoðaðar sérstaklega með tilliti til virkni, ekki eingöngu hver gerill fyrir sig heldur einnig varan eins og hún er sett fram fyrir neytendur.  Og af hverju inniheldur hún tiltekið magn af gerlum til dæmis? 

Probi Mage  hylkin innihalda 10 milljarða lifandi mjólkursýrugerla af gerðinni Lactobacillus plantarum 299v og ráðlagður dagskammtur er 1 hylki á dag.  Þetta er sami skammtur sem hefur í rannsóknum sýnt sig meðal annars hafa sérstaklega góða eiginleika gegn einkennum eins og uppþembu, vindgangi, niðurgangi og/eða hægðatregðu. Þeir sem eiga við tilfallandi eða langvarandi óþægindi tengd meltingu að etja þekkja vel hversu mikil áhrif það getur haft á daglegt líf og að sama skapi hversu mikill léttir það er þegar komist er fyrir slíkt ástand. 

Það er mikilvægt að huga að heilbrigði þarmaflórunnar en fjölmargir þættir geta haft áhrif á hana og hún tekur breytingum dag frá degi, meðal annars vegna þess sem við neytum en einnig vegna ytri þátta.  Þess vegna tökum við 1 hylki af Probi Mage  á hverjum degi.   Probi Mage er söluhæsta varan í sínum flokki í Svíþjóð og hefur fengið frábærar viðtökur á Íslandi.  

Probi Mage fæst í apótekum og heilsuverslunum, í Melabúðinni, Hagkaup og Fræinu, Fjarðarkaupum auk valdra útsölustaða um land allt.

Lestu meira um Probi Mage og þarmaflóruna hér:  https://www.frettabladid.is/lifid/hvers-vegna-eru-allir-a-tala-um-armafloruna/

Unnið og birt í samstarfi við ABEL heilsuvörur, umboðsaðila Probi Mage mjólkursýrugerla á Íslandi.